Podrobnosti záznamu

Jméno
   Latová, A.
Autor monografie
   Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí