Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lexa, Martin
Autor monografie
   Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Autor článku
   Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov