Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lipovská, Mária
Autor článku
   Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory