Podrobnosti záznamu

Jméno
   Losos, Z.
Autor článku
   Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině
   Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
   A paragenetic study of Ag-mineralization from Horní Město ore deposit (Northern Moravia)