Podrobnosti záznamu

Jméno
   Machačová, Markéta
Autor článku
   Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
   Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"