Podrobnosti záznamu

Jméno
   Macoun, Jaroslav
Autor článku
   Glacial history of the Czech Republic
   In memoriam RNDr. Karla Žebery, DrSc.
   K jubileu kvartérního geologa Vladimíra Šibravy
   Kontinentalvereisungen in der Mährischen Pforte
   Stratigrafické problémy středního pleistocénu
   Stratigraphy of middle pleistocene continental glaciations in central and north-west Europe
   Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
   Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem