Podrobnosti záznamu

Jméno
   Macura, Viliam
Autor článku
   Určenie granulometrie štrkopieskoveho materiálu korýt tokov fotograficko metódou
   Vplyv výronupodzemnej vody na stabilitu svahu koryta toku