Podrobnosti záznamu

Jméno
   Macůrek, Vlastimil
Autor monografie
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Autor článku
   Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
   Hořenec - ložisko červeného pigmentu
   Přehledná mapová dokumentace okresu Most
   Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
   Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
   Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
   Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
   Výskyty křídového uhlí v České republice
   Výsledky strukturního modelování těles kuřavek