Podrobnosti záznamu

Jméno
   Máčka, Zdeněk
Autor monografie
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-03
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-13
   Program výzkumu Antarktidy
   Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
   Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-03
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-13
Autor článku
   Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
   Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
   Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
   Earth surface dynamics in the Antarctic coastal oasis witnessing recent deglaciation - an example from the maritime Antarctica, King George Island, South Shetlands
   Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
   Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
   Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
   Human impact on the channel pattern change of a lowland river - an example from Morava river basin
   The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
   The influence of river network arrangement on values of geotectonic indicies (on example of Oslava river basin)
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   Krasové jevy pruhu Devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
   Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
   Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
   Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy
   Landscape, Settlement and Floods in the Hanušovice/Jindřichov Model Region (Northern Moravia)
   Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
   Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny
   Notes to the definition of relief texture from topographic maps (an example from SE margin of Bohemian massif)
   Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří
   Seminář "Documentation of Mountain Disasters" DOMODIS
   Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
   Slope movements in the eastern Moravia (Outer Western Carpathians)
   Strukturně geologická kontrola směrů odvodňování v povodí Loučky
   Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
   Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
   Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech