Podrobnosti záznamu

Jméno
   Malý, L.
Autor monografie
   Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
Autor článku
   Paleogeothermal gradient in the Boskovice furrow. Dedicated to the memory of professor Karel Pěč