Podrobnosti záznamu

Jméno
   Malý, Lubomír
Autor článku
   Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
   Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
   Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
   Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
   Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
   Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow
   Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
   Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
   Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
   K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
   K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
   K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy
   K problematice hlubší stavby Rosicko-oslavanské pánve
   Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
   Naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy
   Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
   Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
   Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
   Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
   Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
   Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
   Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista
   Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
   The underground geological structure of the Permo-carboniferous of the Boskovice furrow within the Rosice-Oslavany coal district
   Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
   Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
   Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození