Podrobnosti záznamu

Jméno
   Malysiak, Vratislav
Autor článku
   Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans
   Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů