Podrobnosti záznamu

Jméno
   Martinát, Stanislav
Autor monografie
   Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti
   Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
   Dačice
   Dolní Kounice
   Dubňany
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2004
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých měst
   Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
   Holešov
   Klimkovice
   New Rural Spaces : Towards Renewable Energies, Multifunctional Farming, and Sustainable Tourism
   New Rural Spaces. Towards renewable energies, multifunctional farming and sustainable tourism
   Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
Autor článku
   138 Years Of Urban Development in Central Europe - A Long-Term Comparison Of Large City Regions In Austria And The Czech Republic
   Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
   Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?
   Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990
   Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Repulic after 1990
   Changes of the inner structures in Brno under the influence of the demographic changes in the period after 1989
   Changing functions of agriculture in small towns during the 20th century. Case study Klimkovice
   Cross-Border Region Králíky - Międzylesie
   Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
   Delineation of post - i ndustrial landscapes of the Upper Silesian corridor in the Basin of Ostrava
   Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization
   Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
   Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
   Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of communal administration
   Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost
   Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
   Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
   Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
   The Expansion of Coal Mining in the Depression Areas - A Way to Development?
   Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
   Framework for utilizing angling as a tourism development tool in rural areas
   From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfi elds Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic)
   Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850-2001)
   Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Frýdek-Místek
   Growth and Decline in Czech and Austrian City Regions - Divergence and Convergence in more than a Century of Urban Development
   Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství
   Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
   The impact of globalisation on socio-demographic changes in the internal structures of the City of Ostrava after 1989
   Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic)
   A Model for the Identification of Areas Favourable for the Development of Tourism: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic)
   Mountain agriculture in the Czech Republic: spatial changes during the period of transformation
   Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice
   The Path From Passivity Toward Entrepreneurship: Public Sector Actors in Brownfield Regeneration Processes in Central Eastern Europe
   Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
   Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
   Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
   Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
   Rural border areas in the Moravian-Silesian Region: social and economic changes after 1990
   Selected socioeconomic factors affecting landscape structure: analysis, consequences, sustainability (Vrchlabí and Vimperk regions)
   Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko
   Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region
   Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism?
   Spatial differentation of chosen parliamentary election results in rural areas of the Moravian-Silesian Region
   Středoevropská dimenze agrárního zahraničního obchodu České republiky v transformačním období
   The Urban Development in the Selected Czech and Austrian City Regions
   Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí
   Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989
   Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)
   Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu
   Změny venkova v suburbánních oblastech