Podrobnosti záznamu

Jméno
   Martinec, Petr, 1942-
Autor článku
   Almandine-pyrope-grossular garnets : A method for estimating their composition using X-ray powder diffraction patterns
   Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
   Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
   Clay minerals - humic acid systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
   Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
   Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
   Determination of cuttability of coal measures rocks using their mineralogical and petrographical analyses
   The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
   The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
   Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
   Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
   The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
   Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
   Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
   Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
   History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
   Identifikace anorganických komponent třecích materiálů
   The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
   The influence of the hydration changes on the structure of vermiculites
   Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
   Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
   Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
   Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
   Methodological Instructions for Mercury Porosimetry of Clastic Sedimentary Rocks
   Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
   Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
   Palaeomagnetism and palaeogeography of Viséan to Namurian of the Upper Silesian Black-Coal Basin, Czechoslovakia: a contribution to the EUROPROBE
   Paleomagnetism of the Carboniferous and variegated layers of the Moravian-Silesian region
   Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
   Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
   Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
   Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
   Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
   Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
   Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
   Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
   Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
   Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
   Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
   Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
   Utilization of Image Analysis in Herpetology
   Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
   Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
   Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
   Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
   Volcanic glasses from the Aden trap series in Yemen
   Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin
   Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru