Podrobnosti záznamu

Jméno
   Menčík, Eduard
Autor článku
   Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
   Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
   Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
   Zemřela RNDr. Eva Hanzlíková, CSc.