Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mendel, Oto
Autor článku
   Hydrogeologie pramenných oblastí
   K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
   Medzinárodná konferencia "Hydrológia Karpát"
   Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
   Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov