Podrobnosti záznamu

Jméno
   Miklóš, Jaroslav
Autor článku
   Alkali metals and alkaline earths metals in the crystalline schists of the Malé Karpaty Mts., metamorphic zones
   Calc-silicate hornfelses (erlans and Ca-skarns) in the Malé Karpaty Mts. region
   The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism
   Petrológia kryštalinických bridlíc metamorfných zón Malých Karpát
   Protolit kryštalických bridlíc Malých Karpát