Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mikoláš, Stanislav
Autor článku
   Príspevok k uplatneniu štruktúrnej analýzy na Sb ložiskách zpadnej časti ďumbierského antiklinória