Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mikuláš, Radek, 1964-
Autor článku
   Assemblages of trace fossils in the "polyteichus facies" of the Bohdalec formation (Upper Ordovician, Bohemia)
   Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
   Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
   Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
   Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
   Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
   Dětaň
   Dinosauři spásali trávu
   Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
   Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
   Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
   Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
   Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
   Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
   Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
   Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
   Geoarcheologie a její potenciál
   Geologická stavba
   Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
   Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
   Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
   Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
   Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
   Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
   Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
   The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
   Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
   Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
   An invertebrate Faunula in the Kössen Beds of Starnkogel (Bad Ischl, Upper Austria)
   Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
   Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
   Led jako hornina
   Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
   Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
   A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
   Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
   Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku
   Names for trace fossils : a uniform approach
   Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
   Nory vymřelých obřích savců : "jeskyně" z pleistocénu Argentiny
   Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
   Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
   Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
   Novyje vidy sledov soskablivanija na fosforitovoj gaľke iz cenomana Anglii
   Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
   Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
   Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
   Pískovcový fenomén Skalské tabule
   Pojem krajiny v perspektivě geologického času
   Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
   The principle of "Frozen Evolution" and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
   První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
   První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
   Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
   Ramenonožci podolského rudního horizontu (svrchní ordovik, Barrandien)
   Ramenonožci rodu Gelidorthis Havlíček v bohdaleckém a královédvorském souvrství barrandienského ordoviku
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
   Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
   Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
   Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
   Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
   Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
   Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
   Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
   Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
   Trace fossils of the Moravice Formation from the southern Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic)
   Trace fossils on and above the transgressive surface: substrate consistency and phosphogenesis (Lower Ordovician, St Petersburg region, Russia)
   Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
   Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
   Vend na jižní Moravě?
   Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
   Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
   Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
   "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny