Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mikuš, Miloslav
Autor článku
   Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
   Kutnohorská hornická naučná stezka
   Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
   Sulfide mineralization of the Kutná Hora ore district; Bohemian Massif, Czech Republic : stable isotope and fluid inclusion study
   Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru