Podrobnosti záznamu

Jméno
   Milický, Martin
Autor článku
   Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
   Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
   Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
   Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
   Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
   Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
   Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
   Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
   Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
   Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.