Podrobnosti záznamu

Jméno
   Milo, Peter
Autor monografie
   Geological Interpretation of Magnetic Prospecting at the site Těšetice-Kyjovice (Czech Republic).
   Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic-Kyjovic
Autor článku
   Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic
   Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic