Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mitter, Pavol
Autor článku
   Čo ohrozuje Slovenský kras?
   Krasové jevy stradnej časti horehronského krasu
   Krasové územia pohoria Tríbeč
   Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR)
   Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni