Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mucha, Pavel
Autor monografie
   Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany
   Glazurované odpadní kaly v RKZ, a.s., Experimentální studie
Autor článku
   The application of high-gradient magnetic separation to water treatment by means of chemically precipitated magnetite
   Dry beneficiation of coal in a counter-current fluidized cascade
   Kinetika můstkové flokulace
   A magnetic filter with permanent magnets on the basis of rare earths
   Magnetická filtrace biologických suspenzí
   The permanent NdFeB magnets in the circuits for magnetic filters and the first technological tests
   Removal of Metal Ions from a Solution
   Separation of magnetic affinity biopolymer adsorbents in a Davis tube magnetic separator
   Suchá úprava uhlí v protiproudé fluidní kaskádě
   Technological testing of magnetic filter with NdFeB magnets
   Tvorba feritů v odpadních vodách obsahujících rozpuštěné těžké kovy
   Utilization of Ferrites for Water Treatment
   Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí