Podrobnosti záznamu

Jméno
   Nosko, Vladimír
Autor článku
   Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
   Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase