Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novotný, Miroslav
Autor monografie
   Altenberg-Teplice Caldera: Identification of crustal structures based on the geophysical methods
   SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe
   SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
Autor článku
   Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
   Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and the Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
   Deep Seismic Sounding in Czechoslovakia
   Depth-Recursive Tomography Along the Eger Rift Using the S01 Profile Refraction Data: Tested at the KTB Super Drilling Hole, Structural Interpretation Supported by Magnetic, Gravity and Petrophysical Data
   Depth-recursive tomography along the Eger Rift using the S01 profile refraction data: tested at the KTB super drilling hole, structural interpretation supported by magnetic, gravity and petrophysical data
   Depth-recursive tomography of the Bohemian Massif at the CEL09 transect-Part A: Resolution estimates and deblurring aspects
   Depth-recursive tomography of the Bohemian Massif at the CEL09 transect-Part B: Interpretation
   Finite Diffrence Schemes Adaption for Full Wave Equation Migration
   Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách
   Geological Interpretation of Velocity Model in NW Bohemia based on the S01 Refraction Data
   Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
   Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
   Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
   Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie
   Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
   Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
   Refraction tomography of the Bohemian Massif structures: a critical review and reply to the Comments of Hrubcová et al. (2013)
   Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
   Seismické profilování ve střední Evropě a jeho přínos ke studiu litosféry
   Special geophysical methods: The ray interpretation of DSS data from the VI/70 seismic transect across the Bohemian Massif
   Structural preconditions of West Bohemia earthquake swarms
   Šmyková pevnosť na plochách diskontinuity
   Upper crustal structure of the northern part of the Bohemian Massif in relation to geological, potential field data and new deep seismic data (Eger/Ohře Rift, Central Europe)
   Upper crustal structure of the northern part of the Bohemian ­Massif in ­rel­ation­ t­o geological, potential field data and new deep seismic data (Eger/Ohře Rift, Central Europe)
   Velocity distribution for P-wawes by linearised inversion of refraction arrivals along the line VI/70