Podrobnosti záznamu

Jméno
   Novotný, Pavel, 1954-
Autor článku
   Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
   Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
   Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
   Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
   Babingtonit z Vernířovic
   Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
   Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník
   Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
   Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
   Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
   Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
   Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
   Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
   Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
   Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
   Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
   Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
   Fylonitizace hornin kry Orlíku
   Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
   Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
   "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
   Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
   Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
   K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
   Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
   Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
   Klinozoisit z Vernířovic
   Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
   Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
   Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
   Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
   Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
   Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
   Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
   Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
   Mineralog Radomír Sládek
   Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
   Mineralogické poměry okolí Sobotína
   Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
   Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
   Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
   Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
   Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
   Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
   Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
   Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
   Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
   Nález celestinu na Moravě
   Nepřijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
   Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
   Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
   Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
   Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
   Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
   Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
   Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
   Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
   Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
   Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
   Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
   Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
   Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
   Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník
   Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
   Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
   Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice
   Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
   Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
   Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
   Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
   Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
   Relikty báňských prací na Kosíři
   Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
   Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
   Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
   Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
   Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
   Serpierit ze Zlatých Hor
   Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
   Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
   Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
   Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
   Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
   Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
   Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
   Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
   Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
   Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
   Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
   Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
   Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
   Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
   Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
   Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
   Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
   Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
   Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
   Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
   Variská orogeneze v sileziku
   Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
   Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
   Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
   Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
   Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
   Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
   Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
   Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
   Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
   Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
   Zeolity z Kožušné u Štětínova
   Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
   Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
   Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
   Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
   Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
   Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)
   Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
   Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce