Podrobnosti záznamu

Jméno
   Oulehle, Filip, 1979-
Autor článku
   Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
   Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
   Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa