Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pacherová, Petra
Autor monografie
   10th International workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping
   11th International workshop on the geological aspects of radon risk mapping
   Aktualizace radonových indexů pro potřeby jednotné mapy radonového indexu ČR 1 : 50 000. Závěrečná zpráva
   Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku
   Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
   Detailizace přechodného radonového indexu podle hlubšího podloží - etapa 2009*
   Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva
   Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 04-43 Bílý Potok
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 04-44 Javorník
   mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-12 Deštné
   mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-14 Žamberk
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-21 Travná
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-22 Jeseník
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-23 Králíky
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-24 Bělá pod Pradědem
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-32 Ústí nad Orlicí
   mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-34 Svitavy
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-41 Šumperk
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-42 Rýmařov
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-43 Mohelnice
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-44 Šternberk
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-11 Zlaté Hory
   mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-12 Osoblaha
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-13 Vrbno pod Pradědem
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-14 Krnov
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-23, 15-41 Hlučín
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-31 Bruntál
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-32 Opava
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-33 Moravský Beroun
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-34 Vítkov
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-42 Bohumín
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-43 Ostrava
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-44 Karviná
   mapa radonového indexu geologického podloží, list 25-21 Nový Jičín
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 25-22 Frýdek-Místek
   Mapa radonového indexu geologického podloží, list 26-11, 16-33 Jablunkov
   Radon in geological environment - Czech experience
   Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on Geological Aspects of Radon Risk Mapping
   Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping,Czech Geological Survey, Prague
   Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   Vytvoření komplexní radonové informace pro administrativní jednotky - 2. část - Internetová aplikace
   Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny
   Základní geologická mapa ČR, list 32-122 Zbytiny: Mapa dokumentačních bodů
Autor článku
   Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
   CARBON ISOTOPE SPECIATION CHANGES IN ACCRETING PEAT
   Comparing carbon isotope speciation in 150 year-old peat cores from Central and Northern Europe
   Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
   Databázový podklad komplexní radonové informace pro administrativní jednotky
   delta C-13 values of carbon forms in vertical Sphagnum peat profiles in different climatic zones
   Experimental Evidence for Mobility/Immobility of Metals in Peat
   Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
   Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení
   Impact of the deeper geological basement on soil gas and indoor radon concentrations in areas of Quaternary fluvial sediments (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Increased soil gas radon and indoor radon concentrations in Neoproterozoic olistostromes of the Tepla´-Barrandian unit (Czech Republic)
   Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
   Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
   Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
   Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
   Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
   Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
   Metal and sulfate mobilization and consecutive decontamination at a toxic waste landfill
   Mobility of trace elements in ombrotrophic peat bogs
   Mobility of trace metals in pore waters of two Central European peat bogs
   New version of radon index maps 1 : 50 000 of the Czech Republic
   Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech
   Peat bog water chemistry
   Peat bog water chemistry
   Radon database - the statistical evaluation
   Radon database- the statistical evaluation
   Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
   Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
   Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
   Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
   The relation of indoor radon concentrations and the permeability of soil for gases in the Czech Republic
   The relationship of the radon concentrations in waters and the geological bedrock
   Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
   Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
   Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
   Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume
   Title: Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Jizera - Karkonosze - region (northern part of the Bohemian Massif)
   The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
   Use of sulfur and lead isotopes to detect the movement of a contaminated groundwater plume near a toxic waste repository
   Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
   Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
   Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
   Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect
   Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect
   Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu
   Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
   Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
   Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
   Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží