Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pašava, J.
Autor monografie
   Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Autor článku
   Chromium isotope variations (δ53/52Cr) in mantle-derived sources and their weathering products: Implications for environmental studies and the evolution of δ53/52Cr in the Earth's mantle over geologic time
   Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu
   Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of South China: Evidence from geochemical and petrographic study
   A New Method for Low-Temperature Decomposition of Chromites and Dichromium Trioxide using Bromic Acid Evaluated by Chromium Isotope Measurements
   Organic chemistry and petrology of barven and Mo-Ni-PGE mineralized marine black Thales of the Lower Cambrian Niutitang Formation (South China)
   PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
   Re-Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif
   Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
Editor monografie
    Mineral Deposits - from Their Origin to Their Environmental Impacts. Abstracts
    Minerals deposits: From their origin to their environmental impacts