Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pašava, Jan
Autor monografie
   Assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Final report of the Project of the development Assistance Programme of the Czech Republic
   Conseils et instructions pour la valorisation des haldes des sites d´orpaillage abandonnés
   Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion
   Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion. Final Report for 2002
   Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
   Forty years of IGCP: from Czechoslovak to Czech and Slovak IGCP National Committees
   Geochemical prospecting methods and their environmental applications
   Impact assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final Report of the Project of the Development Cooperation of the Czech Republic
   Impact assessment of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2004
   Impact assessment of the mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2004
   Impact assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Rosh Pinah and Berg Aukas
   News of the Society - News of the Council
   News of the Society - News of the Council
   News of the Society - News of the Council
   News of the Society - News of the Council
   News of the Society
   News of the Society
   News of the Society
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
   Odpady plné zlata
   The Society for Geology Applied to Minerál Deposits (SGA) celebrates its 40th Anniversary: 1965-2005
   Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany
   Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
   Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Autor článku
   6th GEOCHIM/UNESCO/SGA Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
   Alkaline hydrothermalism in S-, rare metal and P-rich black shales
   Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko
   Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
   Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
   Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
   Anomalous PGE in Fe-Cu-As ores from the Tisová Besshi-type deposit (Bohemian Massif)
   The Behavior of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the Hauptdolomit (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
   The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
   Biogenic and abiogenic hydrothermal sulfides: controls of rare metal distribution in black shales (Yukon Territories, Canada)
   Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, Southern China)
   Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
   Biogeochemical methods and geobotany
   Biogeochemical methods and geobotany
   Bioshale project: search for a sustainable way of exploiting black shale ores using biotechnology
   Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich)
   Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
   Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
   La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
   Can we use mantle normalization and metal ratios for identification of PGE sources in metal-rich black shales
   Character of ore fluids in the eastern part of the Dachang ore district, south China
   Chromium isotope variations (?53/52Cr) in mantle-derived sources and their weathering products: Implications for environmental studies and the evolution of ?53/52Cr in the Earth's mantle over geologic time
   Comparison between the distribution of PGE in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences
   Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
   Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector
   Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
   Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu
   Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
   Distribution of Pd and Pt in different ore deposits of the Polar Urals
   Distribution of PGE in low- and high-grade Au-ores of the Muruntau gold deposit, Uzbekistan: results from preliminary geochemical study
   Distribution of PGE in rocks and Cu - Ni ores of the Rožany and Kunratice deposits (Lusatian massif, Bohemian Massif)
   Distribution of PGE in rocks and Ni-Cu ores of the Rožany and Kunratice deposits (Lusatian massif)
   Distribution of PGE in selected Au and Cu -Au deposits of the Chatkal-Kurama Region in Uzbekistan: results from preliminary geochemical study
   Diverse connections between ores and organic matter
   Diverse connections between ores and organic matter
   Environmental-geochemical survey results in the Rosh Pinah Region, Namibia
   Environmental-geochemical surveying and atmospheric modeling of dust fallout from tailings dam in the Rosh Pinah area, Namibia
   Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
   Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale hosted deposits (Zunyi region, Guizhou province, southwest China): An example of the study of potentially toxic elements in rocks, soils and crop plan
   Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
   Evaluation of gold sources in waste material after artizanal exploration in Burkina Faso
   Extreme PGE concentrations in lower Cambrian acid tuff layer from the Kunyang phosphate deposit, Yunnan Province, South China - possible PGE source for lower Cambrian Mo-Ni-polyelement ore beds
   Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
   Foreword
   Fourth run of the GEOCHIM 2002/UNESCO Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
   Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
   Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China:Environmental implications
   Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu
   Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
   Geochemical prospecting methods and their environmental applications
   Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
   Geochemistry and mineralogy of Platinum group elements in the Ransko gabbro-peridotite massf, Bohemian Massif (Czech Republic)
   Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif, Czech Republic
   Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
   Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
   Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
   Geochemistry and the role af anoxic sediments in the origin of the Imiter silver deposit in Morocco
   Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
   Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachnag tin field (south China)
   Geochemistry of Platinum Group Elements in Gold Deposits in Uzbekistan
   Geochemistry of the Batatal Formation, Gongo Soco, Quadrilátero Ferrífero of Minas Gerais, Brazil
   GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
   GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 6-20, 1999
   Geochim 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
   Geochim 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
   GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in Geochemical Exploration Methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
   GEOCHIM 2000 - Postgraduate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
   Geochim 2000 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
   GEOCHIM 2000 - postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
   Geochim 2000 Postgraguate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
   GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
   GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
   GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
   GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
   GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
   GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
   Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
   Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
   A Group of Papers Devoted to the Metallogeny of Black Shales - Preface
   Human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein Area, Namibia
   Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi copper deposit,Zambia
   Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi Cu (Au-U-) deposit, Zambia
   IGCP 254 Annual report 1990
   IGCP 429 "Organics in Major Environmental Issue" successfully launched in Prague
   IGCP No. 429 Organics in Major Environmental Issues (1998-2002)
   IGCP No. 429 Organics in Major Environmental Issues
   IGCP No.429 Organics in major environmental issues (1998-2002)
   IGCP Project 429 Organics in Major Environmental Issues (1998-2002): recent activities and future plans
   Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
   Impact of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Copperbelt province of Zambia
   Impact of the ore processing on the environment in the Tsumeb area, Namibia
   Impacts of ore processing on human health in the Tsumeb area, Namibia
   The importance of black shales in the origin of the Amantaytau orogenic gold deposit in Uzbekistan: evidence from pyrite chemistry and sulfur isotope data
   The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
   Isotopic composition of lead in Proterozoic anoxic metasedimentary and volcanic rocks from the Bohemian Massif (Czech Republic) with metallogenetic implications
   Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
   Kráter zapadajícího slunce
   Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách, Rakousko
   Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
   Marine metal-rich black shales, an important host for PGE in rift environments
   Metalliferous black shales - IGCP activities in 1989
   Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
   Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
   Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
   Mezinárodní zasedání IGCP 254 v Maroku
   Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
   Multiple sources of metals for Mineralizations in lower cambrian black shales of South China: Evidence from geochemical and petrographic study
   Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of south China: Evidence from geochemical and petrographic study
   New data on the origin of Lower Cambrian Mo-Ni-PGE black shales in Guizhou Province, South China
   New results in the metallogeny of black shale formations
   Ni-Mo-PGE rich black shales of South China: Preliminary results from the isotope study of related barite and carbonates
   Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
   Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
   Nitrogen in biogenic and abiogenic minerals from Paleozoic black shales: an NRA study
   Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
   Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
   Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
   Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
   Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
   Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
   Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr, Uzbekistán
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
   Organic geochemistry and petrology of barren and Mo-Ni-PGE mineralized marine black shales of the Lower Cambrian Niutitang Formation (South China)
   Organic matter in ore deposits - Perspectives
   Organic mattrer in Paleoproterozoic black shales of the Birimian greenstone belts (Burkina Faso): Environment of deposition and thermal history
   Organics and mineral deposits - new results from the IGCP 357
   Organics in Major Environmental Issues
   Organometallic complexes from Ni-Mo-PGE black shales in South China - Combination of bioactivities, hydrothermal venting and phosphate deposition during global Cambrian biological explosion
   Origin of MoSC phases in lower Cambrian black shales (Southern China)
   Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
   Original of hydrocarbons in lower cambrian black shales from the Yangtze platform, south China
   Origins of Au-Pt-Pd-bearing Ni-Mo-As(Zn) deposits hosted by Chinese black shales
   Overview of black shale hosted deposits - Bioshale project
   PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
   PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
   PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea : implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
   PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea: implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
   PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea: implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
   PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
   PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
   PGE in Chromite Ores Hosted by Ophiolitic Upper Mantle: the Centralnoye I Deposit, Polar Urals, Russia
   PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   PGE mineralization in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif, Czech Republic
   Platinum-group elements in ores from the Kalmakyr porphyry Cu-Au-Mo deposit, Uzbekistan: bulk geochemical and laser ablation ICP-MS data
   Platinum-group elements (PGE) and their principal carriers in metal-rich black shales: an overview with a new data from Mo-Ni-PGE black shales (Zunyi region, Guizhou Province, south China)
   Possible roles of organic carbon in the control and genesis of tin deposits
   Potential human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein area, Namibia
   Preliminary results of the study of toxic elements in soils and crop plants in areas of Ni-Mo black shale-hosted deposits (Zunyi region, south China)
   The principal carriers of platinum-group elements (PGE) in metal-rich black shales: new data from Mo-Ni-PGE black shales (Zunyi region, Guizhou province, south China)
   Rare metal sequestration and mobility in mineralized black shales from the Zunyi region, South China
   Re-Os age of non-mineralized black shale from the Kupferschiefer, Poland, and implications for metal enrichment
   Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív
   Re-Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif
   Re-Os study of noble metal-rich black shales from the Polish Kupferschiefer
   Re-Os study of the Polish Kupferschiefer: Implications for source and timing of metal enrichment
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China)
   The role of organic matter in the formation of mineral deposits and related environmental issues
   Role of organic matter in the formation of ore deposits - new results from the IGCP 357
   Se, As, Mo, Ag, Cd, In, Sb, Pt, Au, Tl, Re traces in biogenic and abiogenic sulfides from Black Shales (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada): A nuclear microprobe study
   Se, As, Mo, Pt, Au, Cd traces in framboidal pyrite, Ni-Fe and Zn-sulfides from Ni-Zn-Mo-PGE rich sulfide layers (Nick Property, Yukon, Canada): preliminary nuclear microprobe results
   The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
   The Seventh GEOCHIM/UNESCO/SGA Postgraduate certificated training courses in geochemical exploration methods and their environmental applications - Prague and Dolni Rozinka, Czech Republic, September 5-10, 2005
   The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
   The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
   Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolithic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
   Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolitic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
   Stratigraphy, geochemistry and origin of Silurian black graptolitic shales of the Carnic Alps
   Stratigraphy, geochemistry and origin of Silurian black graptolitic shales of the Carnic Alps (Austria). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
   Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
   Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
   Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
   Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
   Tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field, South China: Fluid inclusion and stable isotope study
   Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
   Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
   Trace metals, nitrogen and carbon distribution in Mo-S-C phases, pyrite and Ni-Fe sulphides (Mo-Ni-rich lower Cambrian black shales, South China)
   A two-stage evolution model for the Amantaytau orogenic-type gold deposit in Uzbekistan
   Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
   Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
   Use of geochemical mapping for the evaluation of environmental impacts of mining in the Zambian Copperbelt
   The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
   The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
   Úvodní zasedání IGCP Projekt 254
   Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245
   Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR
   Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
   Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
   Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
   Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006