Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pek, Ilja
Autor článku
   Bádenská fauna z Horní Čermné
   Bioerosive traces in the Badenian corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
   Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
   Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
   Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
   Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
   Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
   Cyclocaudiculus edwardi sp.n., (Crinoidea, col.) in the Lower Carboniferous of Moravia (Czech Republic)
   Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
   A find of fossil traces in the Zábřeh Group (Lugicum, E Bohemia)
   The find of mammoth tooth at Česká Třebová (East Bohemia, Czech Republic)
   Fosilní stopy moravsko-slezského kulmu
   Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
   Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) z moravického souvrství (spodní karbon, Morava)
   Genus Koneprusia (Trilobita) from the Devonian of Central Bohemia
   Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic)
   Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
   Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
   Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov)
   Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Upper Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
   The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
   K životnímu jubileu docentky Jindřišky Němcové
   Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
   Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech : konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
   Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
   Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
   Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
   Leiagnostus ariel sp. nov. (Trilobita) from the Klabava Formation (Ordovician, Barrandian)
   Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
   Middle Devonian Brachiopods from Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
   Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
   Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
   Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828
   Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
   Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
   New Ordovician Trilobites from Prague Basin (Barrandien Area)
   New Ostracodes from the Lower Permian of Bolivia
   Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy
   Nové nálezy trilobitů ve spodním karbonu nízkého Jeseníku
   On some Silurian and Devonian trilobites of Bolivia
   Opsimasaphus kielanae sp.n. (Trilobita) from the Upper Ordovician of the Barrandian area, Czechoslovakia
   Ordovician agnostid trilobites of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
   Oysters attached to gastropod shells Rudoltice, eastern Bohemia (Miocene, Lower Badenian)
   A pathlogical anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
   A pathologic pygidium from the Pleistocene erratic boulder of Moravia
   Pathological effect in Lyropecten (Aequipecten?) ternatus (Muenster, 1833) from the Cretaceous of Czechoslovakia
   Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitárum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východ. Čechách
   Phylogeny and taxonomy of the family Cheiruridae (Trilobita)
   Problematické stopy trilobitů z myslejovického souvrství (spodní karbon, visé)
   Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové (14-32 Ústí nad Orlicí)
   Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
   Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia (Czech Republic)
   Stav architektonických památek a paleontologie
   Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
   Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
   Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané
   Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
   Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
   Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
   Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka
   Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic
   Tertiary boring in Devonian limestone rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic)
   Trace fossil Amanitichnus ichnosp. from the Lower Carboniferous of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
   Trace fossils assemblages and their occurrence in Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Mts.
   Trace fossils from the Roblín Member of the Srbsko Formation (Middle Devonian, Barrandian area, central Bohemia)
   Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
   Trilobites of the Carboniferous Limestone facies from boreholes in North Moravia (Czech Republic)
   Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
   Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové
   Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova (24-21 Jevíčko)
   Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
   Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
   Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
   Xanionurus eva sp. n. a Ceratonurus svantovit sp. n. (Trilobita) ze spodního devonu Barrandienu
   Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
   Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.