Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pekárová, Pavla
Autor článku
   K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
   Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
   Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov