Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pelikán, Vladimír
Autor článku
   Modely exploatace minerálních vod ve zřídelních oblastech
   Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
   Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách