Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pelikán, Vladimír, 1929-
Autor článku
   Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
   Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
   Pohyb ropných látek v horninovém prostředí
   Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech