Podrobnosti záznamu

Jméno
   Peterková, Jana
Autor monografie
   Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Autor článku
   Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
   Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
   Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave