Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petráček, Jiří
Autor monografie
   Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
   Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
Další autor
Monografie
   Palaeomagnetic research of fill of selected cave and karst sediments in Slovenia : progress report no. 8
   Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa