Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petro, Milan
Autor článku
   K problému genetickej a štruktúrnej pozície scheelitvého zrudnenia v Jasení
   Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry
   Rudné formácie veporíd