Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petroš, V.
Autor monografie
   Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
   Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
   Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů
Autor článku
   Changes of the uniaxial compressive strength of rocks under the dynamic load with different frequencies
   Comparison of changes in the strength and the deformation behaviour of rocks under static and dynamic loading
   Hodnocení napětí na čele seismické vlny
   Investigation of ground velocities during the rockbursts
   Some parameters of rockbursts derived from underground seismological measurements
   Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ
Editor monografie
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017