Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petroš, Vladimír, 1938-
Autor článku
   Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
   Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití
   Investigation of ground velocities during the rockbursts
   The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
   Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti