Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petrová, P.
Autor článku
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
   Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice