Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petrová, Pavla
Autor monografie
   14th Conference on Upper Tertiary
   14th Conference on Upper Tertiary, September 23-24, 2004, Brno, Czech Republic
   Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
   Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
   Paleogene and Neogene
   Results of the investigations at the karpatian-badenian boundary in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222
Autor článku
   Biostratigraphic and palaeoecologic evaluation of the Karpatian deposits in the borehole Nosislav-3 based on the study of foraminifers (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden
   Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
   Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Definition of delta body in the northern closure ot the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
   Depositional architecture of the Lower Badenian deposits in the southern and middle part of the Carpathian Foredeep in Czech Republic
   Depositional architecture of the Lower Badenian deposits in the southern part and middle part of the Carpathian Foredeep in Czech Republic
   Diatoms of the Karpatian
   Evaluation of the sediments from the VK-1 borehole Vranovice (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Evaluation of the sediments from the VK-1 borehole Vranovice (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1
   Geological mappping and structural picture of the Vienna Basin in the map sheet 34-223 Hodonín (Czech Republic)
   Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána)
   Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
   Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz
   Hypostratotypes of the Karpatian Stage
   Intraclasts form Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of lost depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Intraclasts from Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of post- depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
   Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
   Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
   Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
   Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice)
   Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Iváň) a VK-1 (Vranovice)
   Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
   Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
   Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
   Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat'
   Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni
   Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
   Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
   Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
   Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
   Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
   Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
   Palaeoecological evaluation of the Karpatian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Palaeoecology and biostratigraphy of Karpatian based on studies of foraminifers (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the CF (karpatian, Czech Republic)
   Paleontological and sedimentological evidences of NW-SE trending faults in the northern vicinity of Brno City
   Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
   Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic
   Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni
   Stratigraphical position of Helicosphaera waltrans nannoplankton horizon (NN5, Lower Badenian)
   Stratigraphical position of Helicosphaera waltrans nannoplankton horizon (NN5, Lower Badenian)
   Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
   Tercierní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
   Toulky krajem Moravy
   Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
   Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
   Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice
   Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna
   Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
   Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov
   Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě