Podrobnosti záznamu

Jméno
   Plančár, Jozef
Autor článku
   Block dynamics of the west Carpathians
   Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia
   Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát
   K projevu připovrchových a hlubinných nehomogenit v tíhovém poli Karpat
   Metodický postup pri stanovení diskontinuít a hustotných nehomogenít v zemskej kôre
   Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
   Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
   On the manifestation of shallow and deep density inhomogeneities in the gravity field of the Carpathians
   Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát