Podrobnosti záznamu

Jméno
   Planderová, Eva, 1932-1992
Autor článku
   Biostratigrafia slabometamorfovaných sedimentov v oblasti Jasenia
   Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
   Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of wechsel series and their possible correlation with Harmónia group in Malé Karpaty Mts.
   Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
   Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
   Prvý seminár paleontologickej odbornej skupiny pri SGS