Podrobnosti záznamu

Jméno
   Plašienka, Dušan, 1953-
Autor článku
   Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
   Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
   Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians
   Geologická stavba tuhárskeho mesozoika
   Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
   Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
   Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter Borinskej jednotky v Malých Karpatoch
   Príkrov Markušky - zväzujúci element veporika a gemerika?
   2. výročný predvianočný seminár SGS