Podrobnosti záznamu

Jméno
   Plata, L'udovít
Autor článku
   Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
   Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska