Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pokorný, Petr
Autor monografie
   Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
   Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
   Ostrovy zapomnění : El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
Autor článku
   : Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
   Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
   Changing environments during the younger dryas climatic deterioration: correlilation of aeolian and lacustrine deposits in southern Czech Republic
   Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
   Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
   Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
   Influence of laminar flow on structural preorientation of coal tar pitch: Raman microspectroscope study
   Jezero Švarcenberk: ústřední paleoekologický fenomén
   Mikropočítač IQ 151 ve výuce geologie
   Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku
   Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
   Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
   Raman spectra of accumulated and dispersed carbonaceous matter of Neoproterozoic age
   Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu
   Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
Editor monografie
    Něco překrásného se končí : kolapsy v přírodě a společnosti
    Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti