Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pokorný, Richard, 1979-
Autor článku
   Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
   Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
   Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
   Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
   Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
   Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku