Podrobnosti záznamu

Jméno
   Poláček, Aleš
Autor článku
   Interpretační modely fyzikálních projevů diskontinuit v horninových masívech
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
   Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
   Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
   Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí