Podrobnosti záznamu

Jméno
   Poruba, Miroslav
Autor článku
   Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem